Psychic Reading


"Can you remember who you were, before the world told you who you should be?"

Psychic reading wil zeggen: het lezen van de ziel, de psyche. Via mijn psychic vermogens (helderzien -voelen -horen en -weten) lees ik de energie van jouw ziel, van wie je in essentie bent. En dat energieveld drukt zich uit via je aura en je chakra’s. Daar is ook te zien hoe jij in dit leven staat, waar je uitdagingen ondervindt, waarom, en wat je nodig hebt om die situaties te transformeren.

Want in ons energieveld ligt een schat aan informatie opgeslagen over wie wij in wezen zijn. Over onszelf, onze relaties en alle overige gebieden van ons leven. Van de meest fundamentele zoals gezin, gezondheid, werk en liefde, tot de meer abstracte niveaus van creativiteit, visie, overtuigingen en spiritualiteit. De zeven energiecentra (chakra's) in de aura bevatten daarover hele specifieke informatie. Onze gedachten, idealen, verlangens, gevoelens en emoties zijn eveneens waarneembaar als stromen van energie.

De informatie die oplicht komt uit het hoger weten van je Ziel. Het geeft jouw persoonlijke geschiedenis en ontwikkeling weer, maar is altijd actueel: het is bruikbare informatie waar je nu, op dit moment, iets aan hebt om je verder op weg te helpen. Een reading geeft inzicht in hoe bepaalde patronen in het verleden zijn ontstaan en hoe ze in het heden doorwerken. Maar het geeft ook: inzicht in je kwaliteiten, je mogelijkheden en je groei!

Deze bewustwording is vaak de sleutel tot genezing van oude pijn. Blokkades kunnen oplossen, en de weg wordt vrijgemaakt voor nieuwe inzichten, kansen en groei. De energie in jou kan letterlijk weer vrij gaan stromen. En dat brengt je terug in je kracht, terug op het pad van je Ziel, terug bij je Zelf.

Kinderen
Wanneer je als ouder tegen dingen in de opvoeding aanloopt, of je kind geeft zelf aan ergens mee te zitten, dan kan een reading veel inzichten geven voor zowel ouders als kind. Lees voor meer informatie over de mogelijkheden en werkwijze op mijn site onder "Kinderen".

Dementie
Mijn ervaring is dat een psychic reading zeer waardevol en helpend kan zijn in situaties waar mensen te maken hebben met een dementerende dierbare. Daar waar de communicatie moeilijk tot onmogelijk is geworden, en er dikwijls allerlei zorgen en vragen spelen, is het mogelijk om via een reading contact te leggen met de ziel. Op dat niveau is het bewustzijn van de dementerende namelijk onaangetast en kan vrij en helder communiceren! Er kan (eindelijk) vanuit het hart gesproken worden waardoor heling van oude pijn alsnog mag plaatsvinden. Zie voor meer informatie op mijn site onder "Dementie".