Kinderen & Jongeren


"Give your children… 
Wings to fly, 
Roots to come back, 
And reasons to stay."
(Dalai Lama)

Een reading is het 'lezen' van iemands energie. Een healing is het genezen, of eigenlijk weer in balans brengen, van die energie.

Readen is in feite iets dat vooral kinderen van nature al de hele tijd doen en erg goed in zijn. Zonder woorden voelen ze feilloos aan wanneer mama verdrietig, een vriendje niet eerlijk of de juf moe en geïrriteerd is. Ze hebben een sterke intuïtieve antenne die soms meer emotie, stress of pijn van anderen oppikt dan goed voor ze is. Hoewel dit meevoelend vermogen iets heel moois is, kan het kind vaak nog niet voldoende onderscheid maken tussen wat van hem/haarzelf is, of van een ander. Dit kan verwarrend en belastend zijn. Ook heeft het kind nog niet geleerd hoe het zichzelf kan beschermen tegen al die invloeden van buitenaf. En er zijn in de wereld van vandaag nogal wat factoren en omstandigheden die een kind uit balans kunnen brengen.

Als alles teveel binnenkomt, kan het kind heel druk, onaangepast of agressief gedrag gaan vertonen of juist heel stil en teruggetrokken worden. Gevoelige kinderen kunnen gepest worden omdat ze 'anders' zijn. Of het kind kan kampen met onzekerheid, faalangst en depressie. Hoewel ik geloof dat ieder kind heel sensitief is, spreken we in dit geval van hoogsensitieve kinderen.

Wanneer je als ouders in de opvoeding tegen dingen aanloopt, of je kind geeft zelf aan ergens mee te zitten, dan kan een reading en/of healing hulp bieden. Het kind hoeft niet zelf onder woorden te kunnen brengen wat er in hem of haar omgaat. Ik stem mij af op de ziel van het kind en ontvang informatie over wie het kind in essentie is, waar blokkades zitten en wat nodig is.

Kinderen staan nog dicht bij hun gevoel en intuïtie en hebben nog niet allerlei overtuigingen vastgezet in hun systeem. Daarom reageren zij heel goed op een reading/healing. Ze hebben aan twee woorden genoeg om de intuïtieve informatie te begrijpen en voelen direct wat er in hun energie en wezen verandert. Ze komen weer in contact met hun eigen kracht en innerlijk weten, hun zelfvertrouwen groeit en ze voelen zich opgelucht, lichter en vrolijker. Daarnaast kan ik ze helpen hoe ze in de toekomst met hun gevoeligheid om kunnen gaan.

Sommige kinderen zijn zo sensitief dat ze ook dingen waarnemen die ouders of anderen niet kunnen voelen, zien of weten. Het is belangrijk het kind hierin serieus te nemen en het niet op voorhand af te doen als 'fantasie'. Wanneer het gaat om paranormale waarnemingen, is het belangrijk het kind te helpen dit een natuurlijke plaats te geven in zijn of haar leven. Vanuit mijn eigen ervaringen kan ik deze begeleiding bieden.

Omdat het luisteren naar een reading voor veel kinderen lang stil zitten betekent, is het voor hen meestal niet nodig er zelf bij aanwezig te zijn. Afstand vormt namelijk geen belemmering om mij op hen af te stemmen. Een (of beide) van de ouders komt op consult en ik lees via hen de energie van hun kind. Problemen bij kinderen kunnen natuurlijk niet opgelost worden zonder betrokkenheid van de ouders. Daarom zal veel van de informatie richtlijnen bevatten voor hun begeleiding naar het kind toe. Bovendien is het vaak zo, dat het gedrag van het kind iets spiegelt wat in de persoonlijke groei van de ouder(s) om aandacht vraagt. Dit zal tijdens de reading duidelijk worden. De bereidheid van de ouder(s) om - via hetgeen hun kind laat zien - ook liefdevol naar zichzelf te kijken, zal het welzijn en de verbondenheid van ieder gezinslid enorm ten goede komen!

Wanneer na de reading verdere begeleiding van het kind wenselijk is, dan zie ik hem of haar wel graag persoonlijk. In overleg met de ouders kan ik het kind healings geven, maar meestal zullen we systemisch werk doen. Dit doe ik onder meer door te werken met de energie van kleuren. Hierdoor komt het kind op intuïtief- en gevoelsniveau in contact met zichzelf, en los van de aangenomen of opgelegde patronen in het denkvermogen. Dit opent spontaan nieuwe inzichten en geeft rust, zelfvertrouwen, kracht en blijheid. In feite is je kind weer in contact gekomen met de oorspronkelijke, liefdevolle kracht en wijsheid van zijn/haar ziel.

Dit is voor het kind meestal geen opzienbarende ervaring, eerder een eenvoudig terugkeren naar een natuurlijke en vertrouwde staat van Zijn. En ze vinden het fijn om op deze manier te communiceren, en gehoord en gezien te worden. De ouders ontvangen een uitgebreid verslag en ik geef visualisaties mee die de kinderen zelf kunnen doen, of samen met een ouder. Kinderen vinden dit erg leuk om te doen en ze zijn er goed in! Het spreekt hun natuurlijke vermogen aan om zichzelf altijd weer in balans te kunnen brengen. En dat geeft (zelf)vertrouwen.

Overal waar ik het woord 'ouders' gebruik, kan uiteraard ook 'verzorgers' gelezen worden. In het geval waarin ouders gescheiden zijn en toestemming van beide ouders voor de sessies niet mogelijk is, zal er van tevoren overleg zijn met de aanvragende ouder over de mogelijkheden.