Magie van de ZielEen- of meerjarige Training

Magie van de Ziel is een compleet 3-jarig traject op het gebied van persoonlijke, intuïtieve en spirituele ontwikkeling. Een opwindende en unieke reis die je voert over - hoe kan het ook anders - de weg van je Ziel. Om je opnieuw te verbinden met dat hogere bewustzijn van wie je in werkelijkheid en in alle vrijheid bent. Herinnering van je zielsmissie en ontplooiing van jouw unieke talenten daarin. Dat is voor mij de ware betekenis van mediumschap: een manier van leven waarin we een kanaal zijn voor de wijsheid, kracht en liefde van onze ziel en de spirituele wereld.

Mediumschap is veel meer dan contact met overledenen. Mediumschap verbindt ons met de bron van wie zij zijn en waar we vandaan komen. Het is een enorme rijkdom om onze eigen ziel te kennen en die liefdevolle leiding in ons leven te mogen ervaren. En hoe meer we vanuit dat spirituele bewustzijn gaan leven, hoe meer het mediumschap als eigenschap van de ziel zich op een natuurlijke wijze zal ontvouwen en meer diepgang zal hebben.

Magie van de Ziel is daarom opgebouwd uit 3 jaren waarin respectievelijk de nadruk ligt op het leren kennen van onze eigen ziel, de ziel van een ander (psychic readings) en de ziel van overledenen (mediamieke readings). Vaak gaan de mediamieke gaven al eerder open omdat de ziel zich steeds meer manifesteert. Vanaf de eerste lesdag trainen we onze intuïtieve waarneming, immers intuïtie is de stem van de ziel en de stem waarmee de spirituele wereld met ons communiceert.

Magie van de Ziel gaat over de reis, meer dan de eindbestemming. Ziels-ontwikkeling is een sterk individueel proces dat niet in een standaard tijdspanne van 3 jaar te vatten is. Daarom is dit niet per definitie een training tot professioneel reader, healer, medium of intuïtief coach. Voor sommigen wel. Anderen zullen er wellicht zelfs eerder of pas later aan toe zijn, of die wens helemaal niet koesteren. En daar draait het ook niet om.

Ziels-ontwikkeling en spirituele verdieping doe je in eerste instantie voor jezelf! Het brengt ongelofelijk veel rijkdom in je leven en dat zal sowieso uitstralen op de mensen en het leven om je heen. Zowel op individueel als collectief niveau. Het is een blijvende investering in jezelf die precies op het goede moment die vruchten zal afwerpen die rijp zijn om ontvangen en gedeeld te worden. Dan weet je dat je er klaar voor bent om het uit te dragen, in welke context dan ook.

Individuele aandacht en begeleiding vind ik erg belangrijk. Je maakt de reis daarom samen met 10-12 gelijkgestemden. Het in veiligheid en respect kunnen delen van je ervaringen in een groep is bovendien ook heel leerzaam en brengt herkenning, erkenning, vriendschap en niet te vergeten: heel veel plezier! Dus waar je ook staat in je ontwikkeling, als je je aangetrokken voelt tot de inhoud van dit traject en in jezelf de oprechte wens voelt te groeien in je bewustzijn, dan ben je van harte welkom!

Het is mogelijk om per jaar in te schrijven zonder verplichting de hele 3 jaar te volgen. Instromen in het 2e jaar is bespreekbaar als je al hebt gewerkt aan zelfreflectie/ zelfkennis, en bekend bent met de chakra’s. Aan het einde van ieder jaar krijg je, bij voldoende aanwezigheid en inzet, een certificaat. Bij het eindcertificaat ontvang je tijdens een persoonlijk gesprek ook uitgebreide feedback van mij. Op andere momenten tijdens de opleiding is een evaluatie gesprek ook altijd mogelijk wanneer een van ons voelt dat dit goed zou zijn. De hierna volgende jaar-indeling is de basis structuur. In de praktijk is er ruimte voor ieders individuele pad en tempo.

1e jaar - Mijn Ziel
2e jaar - Jouw Ziel
3e jaar - Geliefde Ziel
Geïnspireerde Ziel (meditatie avonden)
4e jaar - Verdieping Magie+


Jaar 1 - Mijn Ziel
7 zondagen van 10:00 tot 16:00 uur, met een frequentie van 4-6 weken.

Het programma van dit jaar wordt gevormd door een boeiende reis door de 7 chakra's die de bedding vormen voor jouw persoonlijke, intuïtieve en spirituele ontwikkeling. Een prachtig proces van intensieve groei die een solide en onmisbaar fundament legt voor je verdere ontwikkeling in jaar 2 en 3. Elke bijeenkomst wordt gewijd aan een chakra. Met inspiratie opdrachten voor verdieping in de weken tussendoor.

Wat bied ik jou?

Het basisjaar is gericht op het leren communiceren met en vanuit je ziel. Met als doel het opdoen van inzicht in jezelf vanuit dat hogere perspectief en daarmee de transformatie van oude belemmerende patronen, blokkades en pijn zodat je steeds meer in je zielskracht komt te staan. Tevens ontwikkel je hiermee je intuïtieve vaardigheden. Immers, de ziel spreekt tot ons via de intuïtie. We werken zowel op gevoelsniveau (bewustwording van ons energieveld, onze intuïtie, ziel en gidsen) als cognitief (om kennis tot bewuste inzichten, begrip en weten te verankeren).


Jaar 2 - Jouw Ziel
7 zondagen van 10:00 -16:00 uur, frequentie gemiddeld eens per maand.

Waar tijdens het 1e jaar de nadruk ligt op het versterken van het contact met je eigen ziel, wijden we jaar 2 aan het verder verfijnen van je intuïtieve vaardigheden in het lezen van de energie van de ander. Dit noemen we Psychic Reading. We trainen dit door het geven van readings aan elkaar. Tijdens het eerste jaar worden de oefeningen nog vaak met de hele groep gedaan, en samen besproken, om van elkaars inzichten te kunnen leren. Vanaf het 2e jaar zal er meer in tweetallen/kleine groepjes gewerkt en uitgewisseld worden. Dit geeft ruimte om meer praktische oefeningen te kunnen doen op een dag en om, onder begeleiding, naar meer zelfstandigheid toe te werken.

Belangrijke uitgangspunten zijn:

Ik bied veel variatie in de oefeningen zodat je voldoende tools tot je beschikking krijgt en daarin ook jouw speciale talent kan ontdekken en ontwikkelen. Zoals het werken met de energie van de naam, symbolen & plaatjes, kleurenleer, tekenen (auragraph), schrijven, muziek, bloemen lezen, kaarten lezen, specifieke zintuigen, roosreading etc.

Er zal theorische onderbouwing zijn. Met name de kleurenleer wordt je tijdens dit jaar geacht te kennen, omdat het een onmisbare schat aan informatie verschaft tijdens je readings. Je ontvangt een advieslijst met boeken voor jaar 2 en 3, bedoeld om je kennis en ontwikkeling te verrijken.

Er is aandacht voor de persoonlijke thema’s waar je zelf in geraakt wordt tijdens het lezen van de ander. Aan het einde van dit jaar geven we ook een keer gratis psychic oefen-readings op gasten van buitenaf.


Jaar 3 - Geliefde Ziel
7 zondagen van 10:00 -16:00 uur, frequentie gemiddeld eens per maand.

Naast het verder trainen in readings, gaan we ons ook openen voor communicatie met zielen van overleden dierbaren in de spirituele wereld (mediamieke readings). Alles wat je in jaar 1 en 2 aan kennis en ervaring hebt opgedaan in het readen, ga je nu toepassen in het contact met overleden dierbaren van je mede-studenten. Waar je tijdens een psychic reading contact maakt met de ziel van een levend iemand en hun energie leest, doe je dat nu met een ziel in de spirituele wereld.

Je leert bewust contact te maken met die andere dimensie. De manier van informatie ontvangen en vertalen is dezelfde. Alleen zal de aard van de informatie vaak anders zijn. Nadat er bewijzen zijn doorgegeven over de identiteit van de overledene, zullen er liefdevolle boodschappen zijn voor degene die het contact ontvangt.

De onder jaar 2 genoemde uitgangspunten en lesopbouw zijn ook van toepassing op jaar 3. Aan het einde van dit jaar geven we ook een keer gratis mediamieke oefen- readings op gasten van buitenaf.

Geïnspireerde Ziel - Meditatie, Healing en Inspiratie avonden.

Als basis voor de hele opleiding hecht ik veel waarde aan het besef van wat spiritualiteit is, en voor jou betekent (jouw zielsmissie). Het verdiepen van het contact met je ziel, je gidsen en de spirituele wereld, het voelen van die nabijheid, leiding en liefde in- en om ons. Die ervaring van verbondenheid geeft enorm veel vertrouwen en verrijking, en vormt de essentiële basis voor het ontwikkelen van je ziels-bewustzijn en de daarbij behorende gevoeligheid en intuïtieve vaardigheden.

Daarom zullen er in jaar 2 en 3 tussen de opleidingsdagen in ook vijf avonden zijn waarop we samen de trilling van ons energieveld verfijnen en verhogen, en één worden met de spirituele wereld in (trance)meditatie, healing en filosofie.


Jaar 4 - Verdieping Magie+
10 lesdagen van 10:00 -16:00 uur, frequentie gemiddeld eens per maand.

Dit is een extra jaar voor hen die het 3-jarige Magie van de Ziel traject hebben afgerond en behoefte hebben aan verdere verdieping met betrekking tot spiritualiteit en de eigen zielsmissie. Er zal ruimte zijn deze eigen, unieke missie te onderzoeken en je daar verder in te bekwamen.

Centraal staat het uitdragen van mediumschap in de volle betekenis van het woord door steeds meer te leven als kanaal voor het bewustzijn van onze ziel en van de spirituele wereld.

Dit verdiepingsjaar staat ook open voor studerende en professionele mediums die elders hun opleiding volgen of reeds hebben voltooid.

Lesdagen
De lesdagen zullen plaatsvinden op zondagen, wellicht incidenteel een zaterdag. De vijf Geïnspireerde Ziel avonden (alleen van toepassing op jaar 2 en 3) zullen op een doordeweekse avond plaatsvinden tussen de lesdagen in. Zodra de volgende groep compleet is, plan ik de definitieve data.

Prijzen
Jaar 1 €395
Jaar 2 €495
Jaar 3 €495
Jaar 4 €575

Betaling in termijnen is mogelijk. Bij inschrijving geldt de betalingsverplichting voor het volledige jaar, ook bij verzuim van lessen of niet afmaken van het jaar. In uitzonderlijke gevallen van overmacht, kunnen we in overleg mogelijk tot een andere regeling komen.

Inschrijven
Er is plaats voor maximaal 10-12 cursisten per groep, dus wacht niet te lang als je er zeker bij wilt zijn! Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Neem gerust contact met me op per mail of telefoon. En wie weet ontmoeten wij elkaar dan bij Magie van de Ziel!

Mail: ellen.backtobalance@gmail.com
Telefoon: 06-16134422