Magie van de ZielEen- of meerjarige Training

Magie van de Ziel is een compleet 4-jarig traject in persoonlijke, intuïtieve en spirituele ontwikkeling. Een opwindende en unieke reis die je voert over - hoe kan het ook anders - de weg van je Ziel. Om je opnieuw te verbinden met dat hogere bewustzijn van wie je in werkelijkheid en in alle vrijheid bent. Herinnering van je zielsmissie en ontplooiing van jouw unieke talenten daarin. Dat is voor mij de ware betekenis van mediumschap: een manier van leven waarin we een kanaal mogen zijn voor de wijsheid, kracht en liefde van onze ziel, onze gidsen en de hogere wezens van Licht.

Mediumschap verbindt je met de bron van wie je bent en waar je vandaan komt. Het is een enorme rijkdom om je ziel en de hogere dimensies van bestaan te leren kennen en die liefdevolle leiding in je leven te mogen ervaren. En hoe meer je vanuit dat spirituele bewustzijn gaat leven, hoe meer het mediumschap als eigenschap van de ziel zich op een natuurlijke wijze zal ontvouwen en diepgang zal hebben. Het is niet per definitie een training tot professioneel reader, healer, medium of spiritueel coach of leraar. Voor sommigen wel. Anderen zullen er wellicht zelfs eerder of pas later aan toe zijn. Of die wens helemaal niet koesteren. Alles is goed. Magie van de Ziel gaat over de reis, meer dan de eindbestemming.

Want ziels-ontwikkeling en spirituele verdieping doe je in eerste instantie voor jezelf! Het brengt ongelofelijk veel rijkdom in je leven en dat zal sowieso uitstralen op de mensen en het leven om je heen. Zowel op individueel als collectief niveau. Want onze spirituele ontwikkeling is onlosmakelijk verbonden met het transformatie proces waar wij, de mensheid, en de Aarde ons momenteel in bevinden. Vragen als “Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat is de betekenis van mijn leven en hetgeen ik ervaar in de wereld om mij heen?Hoe kan ik daarin meer harmonie, rust en vervulling vinden? zijn boeiende, essentiële thema’s.

Magie van de Ziel is een blijvende investering in jezelf die precies op het goede moment die vruchten zal afwerpen die rijp zijn om ontvangen en gedeeld te worden. Dan weet je dat je er klaar voor bent om het uit te dragen, in welke context dan ook.

Individuele aandacht en begeleiding vind ik erg belangrijk. Je maakt de reis daarom samen met maximaal 12 gelijkgestemden (vanaf jaar 2 max 16). Het in veiligheid en respect kunnen delen van je ervaringen in een groep is bovendien ook heel leerzaam en brengt herkenning, erkenning, vriendschap en niet te vergeten: heel veel plezier! Dus waar je ook staat in je ontwikkeling, als je je aangetrokken voelt tot de inhoud van dit traject en in jezelf de oprechte wens voelt te groeien in je bewustzijn, dan ben je van harte welkom!

Het staat je vrij om per jaar in te schrijven zonder verplichting de hele 4 jaar te volgen. De hierna volgende jaar-indeling is de basis structuur. In de praktijk is er ruimte voor ieders individuele pad en tempo.

1e jaar - Mijn Ziel
2e jaar - Jouw Ziel + Geïnspireerde Ziel (5 meditatie avonden)
3e jaar - Geliefde Ziel + Geïnspireerde Ziel (5 meditatie avonden)
4e jaar - Zielsmissie


Jaar 1 - Mijn Ziel
7 lesdagen van 10:00 tot 16:00 uur, met een frequentie van 4-6 weken.

Het programma van dit jaar wordt gevormd door een boeiende reis door de zeven chakra’s. De chakra’s vormen het energielichaam waardoor de ziel zich uitdrukt en zijn dus de ideale bedding voor jouw persoonlijke, intuïtieve en spirituele ontwikkeling. Een prachtig proces van intensieve groei die een solide en onmisbaar fundament legt voor je verdere ontwikkeling in de volgende leerjaren. Elke bijeenkomst wordt gewijd aan een chakra. Met veel inspiratie en suggesties voor verdieping in de weken tussendoor.

Wat bied ik jou?

Het basisjaar is gericht op het leren communiceren met- en vanuit je ziel. Met als doel het opdoen van inzicht in jezelf vanuit dat hogere perspectief, en daarmee de transformatie van oude, belemmerende patronen, blokkades en pijn. Zodat je steeds meer in je zielskracht komt te staan. Tevens ontwikkel je hiermee je intuïtieve vaardigheden. Immers, de ziel spreekt tot ons via de intuïtie. We werken zowel op gevoelsniveau (bewustwording van ons energieveld, onze intuïtie, ziel en gidsen) als cognitief (om kennis tot bewuste inzichten, begrip en weten te verankeren).


Jaar 2 - Jouw Ziel
7 lesdagen van 10:00 -16:00 uur, frequentie ongeveer eens per maand.

Waar tijdens het 1e jaar de nadruk ligt op het versterken van het contact met je eigen ziel, wijden we jaar 2 aan het verder verfijnen van je intuïtieve vaardigheden in het lezen van de energie van de ander. Dit noemen we Psychic Reading. We trainen dit door het geven van readings aan elkaar. Tijdens het eerste jaar worden de oefeningen nog vaak met de hele groep gedaan, en samen besproken, om van elkaars inzichten te kunnen leren. Vanaf het 2e jaar zal er meer in tweetallen/kleine groepjes gewerkt en uitgewisseld worden. Dit geeft ruimte om meer praktische oefeningen te kunnen doen op een dag en om, onder begeleiding, naar meer zelfstandigheid toe te werken.

Belangrijke uitgangspunten zijn:

Ik bied veel variatie in de oefeningen zodat je voldoende tools tot je beschikking krijgt en jouw speciale talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Zoals werken met de energie van de naam, symbolen & plaatjes, mindmap, kleurenleer, tekenen, schrijven, muziek, bloemen lezen, kaarten lezen, zandlezen, specifieke zintuigen, roosreading etc.

Er zal theorische onderbouwing zijn. Met name de kleurenleer wordt je tijdens dit jaar geacht te kennen, omdat het een onmisbare schat aan informatie verschaft tijdens je readings. Je ontvangt een inspiratie-lijst met boeken om je nieuwsgierigheid te voeden, en je kennis en ontwikkeling te verrijken.

Er is aandacht voor de persoonlijke thema’s waar je mogelijk zelf in geraakt wordt tijdens het lezen van de ander. Aan het einde van dit jaar geven we ook een keer gratis psychic oefen-readings op gasten van buitenaf.


Jaar 3 - Geliefde Ziel
7 lesdagen van 10:00 -16:00 uur, frequentie ongeveer eens per maand.

Naast het verder trainen in readings, gaan we ons ook openen voor communicatie met zielen van overleden dierbaren in de spirituele wereld (mediamieke readings). Alles wat je in jaar 1 en 2 aan kennis en ervaring hebt opgedaan in het readen, ga je nu toepassen in het contact met overleden dierbaren van je mede-studenten. Waar je tijdens een psychic reading contact maakt met de ziel van een levend iemand en hun energie leest, doe je dat nu met een ziel in de spirituele wereld.

Je leert bewust contact te maken met die andere dimensie. De manier van informatie ontvangen en vertalen is dezelfde. Alleen zal de aard van de informatie vaak anders zijn. Nadat er bewijzen zijn doorgegeven over de identiteit van de overledene, zullen er liefdevolle boodschappen zijn voor degene die het contact ontvangt. Deze kunnen emotioneel zijn en diepe thema’s raken, daarom er is ook aandacht voor een stukje psychologie en rouw begeleiding.

De onder jaar 2 genoemde uitgangspunten en lesopbouw zijn ook van toepassing op jaar 3. Aan het einde van dit jaar geven we ook een keer gratis mediamieke oefen- readings op gasten van buitenaf.


Geïnspireerde Ziel - Meditatie, Healing en Inspiratie avonden.

Als basis voor de hele opleiding hecht ik veel waarde aan het besef van wat spiritualiteit is, en voor jou betekent (jouw zielsmissie). Het verdiepen van het contact met je ziel, je gidsen en de spirituele wereld, het voelen van die nabijheid, leiding en liefde in- en om ons. Die ervaring van verbondenheid geeft enorm veel vertrouwen en verrijking, en vormt de essentiële basis voor het ontwikkelen van je ziels-bewustzijn en de daarbij behorende gevoeligheid en intuïtieve vaardigheden.

Daarom zullen er in jaar 2 en 3 tussen de opleidingsdagen ook vijf avonden zijn waarop we samen de trilling van ons energieveld verfijnen en verhogen, en één worden met de spirituele wereld in (trance)meditatie, healing en filosofie.


Oefenen, oefenen, oefenen!
Je readings zullen steeds meer flow, rijkdom en diepte krijgen, en je dus steeds meer plezier geven, naarmate je meer uren maakt! Voor cursisten die graag echt zelfstandig anderen readings willen leren geven, is oefenen buiten de lesdagen essentieel om veel ervaring, vertrouwen, en gemak op te doen, Er zal een groeps app zijn zodat cursisten met elkaar kunnen afspreken en ook is er de mogelijkheid om in contact te komen met cursisten uit andere groepen en leerjaren. Verder organiseer ik extra Masterclass verdiepingsavonden waarbij het proces van een reading (ontvangen, duiden en vertalen van informatie en client coaching) klassikaal wordt gevolgd en geanalyseerd tijdens een live reading. Deze avonden zijn een aanvulling op het cursus programma en te volgen tegen een kleine extra vergoeding.


Jaar 4 - Zielsmissie
10 lesdagen van 10:00 -16:00 uur, frequentie ongeveer eens per maand.

Dit is een jaar voor hen die het Magie van de Ziel traject (of een opleiding elders) hebben afgerond, en behoefte hebben aan verdere verdieping met betrekking tot spiritualiteit en de eigen zielsmissie. Er zal ruimte zijn om jouw unieke passie, talent en missie te onderzoeken en je daar verder in te bekwamen. Centraal staat het uitdragen van mediumschap in de volle betekenis van het woord door steeds meer te leven als kanaal voor het bewustzijn van onze ziel en van de spirituele wereld.

Voorafgaand aan dit jaar ontvang je van mij een vragenlijst om je wensen in kaart te brengen. Daarop afgestemd, stel ik een individueel traject voor je op binnen het groeps-programma. Dit bevat een lesaanbod gericht op jouw zielsmissie, een persoonlijke opdracht die je de kans biedt je vaardigheden in de praktijk te brengen en een eindpresentatie. Vervolgens bespreken we dit voorstel samen. Er zullen ook gastdocenten uitgenodigd worden, afgestemd op de thema’s van de groep.

Lesdagen
De lesdagen zullen plaatsvinden op zondag en/of zaterdag. Eventueel ook een groep op vrijdag. De vijf Geïnspireerde Ziel avonden (alleen van toepassing op jaar 2 en 3) zullen op een doordeweekse avond plaatsvinden tussen de lesdagen in.

Prijzen
Prijzen ovb van wijzigingen.
Jaar 1 Mijn Ziel €495
Jaar 2 Jouw Ziel €585
Jaar 3 Geliefde Ziel €585
Jaar 4 Zielsmissie €665

Gespreide betaling is mogelijk. Bij inschrijving geldt de betalingsverplichting voor het volledige jaar, ook bij verzuim van lessen of niet afmaken van het jaar. In uitzonderlijke gevallen van overmacht, kunnen we samen mogelijk tot een andere regeling komen.

Inschrijven
Er is plaats voor maximaal 12 cursisten per groep, dus wacht niet te lang als je er zeker bij wilt zijn! Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Neem gerust contact met me op per mail of telefoon. En wie weet ontmoeten wij elkaar dan bij Magie van de Ziel!

Mail: ellen.backtobalance@gmail.com
Telefoon: 06-16134422