Het wonder van een mediamiek contact


"Earth has no sorrow that heaven cannot heal."
(Saint Thomas Moore)

Tijdens een mediamiek consult stem ik mij af op de spirituele wereld en maak contact voor je met een of meerdere overleden dierbaren. Dat kunnen bijvoorbeeld directe familieleden zijn, vrienden, goede collega's of anderen waarmee je een speciale band had.

Eerst vraag ik of de aanwezige uit de spirituele wereld informatie wil geven over zichzelf en zijn/haar relatie tot jou. Die informatie kan gaan over allerlei aspecten van het voorbije leven van de overledene, over zijn of haar karakter, over gezamenlijke herinneringen etc. Maar het kan ook gaan over jouw leven nu. Het doorgeven van dit soort informatie dient om duidelijk bewijs te geven van de aanwezigheid van de overledene en van het voortbestaan van hun leven na de fysieke dood.

Maar ik geloof dat een mediamiek contact meer hoort te zijn. Waar het werkelijk om gaat, is dat overledenen doorkomen omdat zij verlangen naar contact met hun achtergebleven dierbaren en hen altijd een liefdevolle boodschap brengen. Ook, of juist, als de relatie bij leven moeilijk is geweest en er sprake is van onopgeloste pijn. Een mediamiek contact is op zichzelf al een wonder. Maar het mogen overbrengen van emoties en helende boodschappen is een prachtige, ontroerende en vaak diepgaande ervaring.

Ik geloof dat deze helende werking de ware betekenis is van mediumschap. Dat wij ons meer bewust worden van de alomtegenwoordige, liefdevolle energie van de spirituele wereld en van de nabijheid van onze overleden dierbaren. En bovenal: dat we door te luisteren naar hun boodschappen meer vergeving, vreugde en liefde in ons eigen leven kunnen brengen.

Huiskamerbijeenkomst, Samen herdenken, Demonstratie mediumschap
Naast een privé consult is het mogelijk het wonder van mediumschap te ervaren als groep. Tijdens een huiskamerbijeenkomst kom ik bij je thuis waar ik contact zal leggen met overleden dierbaren van jouw familie, vrienden of collega’s. Afhankelijk van de grootte van de groep kom ik alleen of samen met een ander medium. Zo’n bijeenkomst kan ook gericht zijn op het samen herdenken van één overleden dierbare in het bijzonder. Het is mooi om bijvoorbeeld rondom de verjaardag of sterfdag van de overledene bijeen te komen en deze persoon samen met familie en vrienden te herdenken. Ik kan dan contact leggen met hem of haar, en herinneringen en boodschappen overbrengen aan de aanwezigen. Van tijd tot tijd neem ik ook deel aan openbare demonstraties mediumschap. Deze zijn toegankelijk voor iedereen die interesse heeft. Daar zal ik samen met een of meerdere andere mediums contacten leggen met overleden dierbaren van de aanwezigen.
"I'm not afraid of death because I don't believe in it. 
It's just getting out of one car and into another". 
(John Lennon)