Dementie


“Looking back over a lifetime, you see that love was the answer to everything"

Mijn ervaring is dat een psychic reading zeer waardevol en helpend kan zijn in situaties waar mensen te maken hebben met een dementerende dierbare. Daar waar de communicatie moeilijk tot onmogelijk is geworden, en er dikwijls allerlei zorgen en vragen spelen, is het mogelijk om via een reading contact te leggen met de ziel. Op dat niveau is het bewustzijn van de dementerende namelijk onaangetast en kan vrij en helder communiceren! Er kan (eindelijk) vanuit het hart gesproken worden waardoor heling van oude pijn alsnog mag plaatsvinden.

Als jij je in zo een situatie bevindt, kun je voor een reading naar mijn praktijk komen. Ik vraag naar de naam van degene om wie het gaat, of alleen het geven van de relatie tot jou is ook voldoende. Dan stem ik mij af op de ziele-energie van deze persoon. De aard van het contact heeft veel weg van een mediamieke reading, omdat het een ziels-afstemming is met iemand die - vanwege de dementie - niet volledig meer aanwezig kan zijn in het aardse leven. Vermoedelijk is het zelfs zo, dat tijdens de periodes van ‘afwezig' en ‘onbereikbaar’ zijn van je dierbare, de ziel zich al aan het oriënteren is op de spirituele wereld. Meermalen heb ik daar tijdens readings een glimp van mogen opvangen.

Ik zal vragen of jouw dierbare informatie wil geven over zichzelf, over zijn/haar leven vroeger en nu, en over de relatie tot jou. Want het is belangrijk dat jij herkent dat het contact daadwerkelijk met hem of haar is. Vervolgens kan er communicatie plaatsvinden over al datgene wat jouw dierbare door de dementie niet goed meer uit kan drukken (wat denkt, voelt en verlangt hij of zij?). Dit kan gaan over de zorgsituatie, maar ook over persoonlijke kwesties. Besef wel dat vragen gesteld kunnen worden, maar dat we geen antwoorden kunnen afdwingen. Wel zal de ziel willen spreken vanuit liefde. Ook, of juist, wanneer een relatie moeizaam is (geweest) en er sprake is van onopgeloste pijn.

Zielscontact met een dementerende is daarom zo bijzonder. Hij of zij krijgt alsnog de kans gehoord te worden, maar spreekt nu vanuit het hart, vanuit liefde. Het mogen overbrengen van die liefdevolle, helende boodschappen is een prachtige en ontroerende ervaring.